Wizyt: 150852
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wielkopolskim
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Dane teleadresowe placówki
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać
ul.Okólna 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.(095)-722-52-42
E-mail: zsg@edu.gorzow.pl